UAB „Rūta“ eksporto rinkų plėtra

UAB „Rūta“ vykdo projektą „UAB „Rūta“ eksporto rinkų plėtra“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2019 m. rugsėjo 4 d.

Projekto pabaiga – 2021 m. vasario 28 d.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 25 985,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodose siekti eksporto rinkų plėtros.

Read more

Klasterio „SmartFood“ veiklos vystymas

Įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą, sudarytos ir užtikrintos tinkamos sąlygos Klasterio „SmartFood“ veiklos vystymuisi ir plėtojimui, gyvybingumo, narių simbiotikos skatinimui, žinomumo, matomumo ir augimo.

Read more

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ naujos gamybos linijos įsigijimas“

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ naujos gamybos linijos įsigijimas“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto metu įsigyta inovatyvi šokolado gamybos linija, kuri skirta gaminti 100 - 500 g šokolado ir šokolado su biriais priedais viduje produkciją. Įrangos įsigijimas padės didinti įmonės konkurencingumą bei patenkinti esamos paklausos poreikį.

Read more

UAB „Rūta“ baigė vykdyti projektą „Funkcionaliojo maisto, skirto skirtingų žmonių grupių specifiniams poreikiams tenkinti, prototipų kūrimas“

Siekiant plėsti funkcionaliojo maisto gaminių asortimentą ir vartotojams pasiūlyti konditerinių gaminių liniją iš aukštos biologinės vertės augalinių žaliavų, projekto metu buvo kuriama funkcionaliojo maisto produktų linija pritaikyta skirtingų, tikslinių grupių žmonėms. Projekto metu atliekant MTEP veiklas buvo atrinktos žaliavos, jų apdirbimo būdai, kuriamos receptūros ir prototipai. Didelis dėmesys buvo skiriamas vietinėms žaliavoms, jose esančių biologiškai aktyvių medžiagų išsaugojimui ir kompozicijų skirtingų tikslinių grupių žmonėms sudarymui.

Read more

UAB „Rūta“ naujų ir esamų užsienio rinkų plėtra

Projekto tikslas – didinti įmonės vardo žinomumą užsienyje bei siekti esamų ir naujų užsienio rinkų išplėtimo. Projekto metu UAB "Rūta" pristatė savo gaminamą produkciją Vokietijoje, Olandijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Latvijoje vykstančiose specializuotose maisto pramonės ir konditerijos parodose, siekdama išlaikyti, sustiprinti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose ir skverbtis į naujas.

Read more

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas UAB „Rūta“kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto metu įmonėje atliktas energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditas, kuris apėmė visas įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus. 

Read more

Pakuotės iš perdirbtos makulatūros konditeriniams gaminiams

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Pakuotės iš perdirbtos makulatūros konditeriniams gaminiams dizainas ir formos galimybių studija”  (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-087), kuriam skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Inočekiai LT“.

Read more

Specialistų kompetencijos tobulinimas

UAB „Rūta“ įvykdė Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą „Specialistų kompetencijos tobulinimas panaudojant užsienio partnerių patirtį“ (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0889). Projekto eiga: 4 vizitai pas priimančiuosius užsienio partnerius. Vizitų trukmė: 1 savaitė. Jų metu projekto dalyviai tobulino savo profesines žinias ir įgūdžius.

Read more

Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas

UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą (Nr. E! 6855 ECORAW) „Netradicinių ekologinių augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kūrimui ir jų funkcionalumo didinimui“. Projektas buvo vykdomas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Lenkijos. Projekto tikslas – sukurti naują konditerijos ir ekstruduotų produktų gamybos technologiją, panaudojant netradicinius ekologiškus augalus (moliūgus, topinambus, burnočius), stengiantis kuriamame produkte maksimaliai išsaugoti biologiškai aktyvias medžiagas, išplėsti maistinių medžiagų gamą.

Read more

Pages