Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas UAB „Rūta“kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2016 m. balandžio 13 d.

Projekto pabaiga – 2016 m. rugsėjo 9 d.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 6 600,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – numatyti konkrečias priemones įmonės energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Projekto metu įmonėje atliktas energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditas, kuris apėmė visas įmonėje vartojamas energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus. Jo metu nustatytos energijos vartojimo mažinimo galimybės įmonėje ir parinktos konkrečios priemonės įmonės energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. info@ruta.lt