Esamų bei naujų užsienio rinkų plėtra

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ esamų bei naujų užsienio rinkų plėtra“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-263), kuriam skirtas finansavimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto pradžia – 2009 m. rugsėjo 11 d., projekto pabaiga – 2010 m. gegužės 11 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 63 939,00 Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto eigoje įmonė dalyvavo dviejose tarptautinėse parodose: specializuotoje maisto produktų parodoje „Prodexpo“ Maskvoje (Rusija) bei tarptautinėje saldumynų parodoje ISM Kelne (Vokietija). Parodoje „Prodexpo“ saldainių rinkinys „Gintaro kelias” apdovanotas konkurso „Geriausias gaminys-2010“ bronzos medaliu. „Rūta“ pirmą kartą dalyvavo šiose parodose turėdama atskirą įmonės stendą. Dalyvavimą pagyvino ir naujos rinkodaros priemonės, įsigytos iš projekto lėšų.

Parodose buvo pristatyti produktai su natūraliomis uogomis ir vaisiais, taip pat liofelizuotomis uogomis, ekologiški, becukriai gaminiai. Sulaukta didelio susidomėjimo, gerų atsiliepimų, parsivežta minčių ir idėjų naujiems gaminiams. „Atsisijojus“ parodose užmegztiems kontaktams, su konkrečiais pirkėjais pasirašomi ketinimo protokolai ir derinamos bendradarbiavimo sutartys.

Projektas prisidėjo prie „Rūtos“  vardo garsinimo ir naujų klientų paieškos.