Gamybos technologijų tobulinimas konditerijos pramonėje

Projekto trukmė – 2007–2008 m. (18 mėn.).

Dotacijos gavėjas – UAB „Rūta“.

Projekto dalyviai: 11 UAB „Rūta“ darbuotojų ir 2 Kauno maisto pramonės mokyklos dėstytojai.

Projekto tikslai:

  • tobulinti UAB „Rūta” už saldainių gamybą atsakingų darbuotojų ir švietimo įstaigos – Kauno maisto pramonės mokyklos – profesinio rengimo specialistų žinias ir įgūdžius konditerijos pramonės srityje ir taip pakelti jų kvalifikaciją;
  • keistis patirtimi su užsienio partnerių specialistais, įgytą patirtį pritaikyti projekte dalyvaujančiose Lietuvos organizacijose: tobulinti saldainių gamybos technologijas (UAB „Rūta”) bei pagerinti maisto pramonės specialistų mokymo programų modulius, perteikti surinktą informaciją studentams (Kauno maisto pramonės mokykla).

Projekto partneriai: Kauno maisto pramonės mokykla (Lietuva), Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG (Vokietija), Alain Ferdinand Patissier – Chocolatier (Prancūzija), Fuji Oil Europe (Belgija), AarhusKarlshamn Sweeden AB (Švedija), Barry Callebaut filialuose Chocolate Academy Callebaut (Belgija). Pas juos vyko projekto dalyvių 1 savaitės trukmės stažuotės.

Šio projekto finansavimą rėmė Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus (dotacijos gavėjo UAB „RŪTA“) požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.