Liofilizuotų aktinidijų vaisių tyrimai

UAB „Rūta“ baigė vykdyti projektą „Liofilizuotų aktinidijų vaisių drėgmės sorbcijos ir pusiausvyrinio drėgnio tyrimai“ Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-01-059, kuriam skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo.

Skaityti daugiau

UAB „Rūta“ produktyvumo didinimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ produktyvumo didinimas, įdiegiant šiuolaikišką maisto saugos vadybos sistemą“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-050), kuriam skirtas iki 16 000,00 Lt finansavimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Procesas LT“ iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Skaityti daugiau

Naujų konditerijos gaminių receptūrų sukūrimo taikomieji tyrimai

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Naujų konditerijos gaminių receptūrų sukūrimo, panaudojant Baltijos ir Šiaurės regione auginamus ekologiškus augalus, taikomieji tyrimai“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-024), kuriam skirtas iki 186 047,00 Lt finansavimas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“ iš specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos.

Skaityti daugiau

Senojo saldainių fabriko pastato rekonstrukcija

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ senojo saldainių fabriko pastato rekonstrukcija ir pritaikymas turizmo reikmėms“ (Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-01-024), kuriam skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Skaityti daugiau

Saldainių fabriko modernizavimo projektas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ saldainių fabriko modernizavimo projektas“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-01-04), kuriam skirtas iki 925 509 Lt finansavimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Lyderis LT“. Projekto pradžia – 2008 m. spalio 21 d., pabaiga – 2009 m. balandžio 20 d.

Skaityti daugiau

Esamų bei naujų užsienio rinkų plėtra

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ esamų bei naujų užsienio rinkų plėtra“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-263), kuriam skirtas finansavimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Skaityti daugiau

UAB „RŪTA“ darbuotojų įgūdžių vystymas bei tobulinimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Uždarosios akcinės bendrovės „RŪTA“ darbuotojų įgūdžių vystymas bei tobulinimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-349), kuriam skirtas finansavimas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Skaityti daugiau

UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą

UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą (E! 3809 FACTORY SWEETS) „Kokybiškai naujos plaktinės masės glaistytų saldainių ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas“. Projektas buvo dalinai finansuojamas iš LR ŪM Inovacijų ir konkurencingumo didinimo programos ir vykdomas kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Skaityti daugiau

Puslapiai