UAB „RŪTA“ darbuotojų įgūdžių vystymas bei tobulinimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Uždarosios akcinės bendrovės „RŪTA“ darbuotojų įgūdžių vystymas bei tobulinimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-349), kuriam skirtas finansavimas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Skaityti daugiau

UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą

UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą (E! 3809 FACTORY SWEETS) „Kokybiškai naujos plaktinės masės glaistytų saldainių ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas“. Projektas buvo dalinai finansuojamas iš LR ŪM Inovacijų ir konkurencingumo didinimo programos ir vykdomas kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Skaityti daugiau

Puslapiai