Kokybės politika            

UAB „Rūta“ siekia, kad vartotoją pasiektų tik švieži, saugūs ir aukštos kokybės gaminiai. UAB „Rūta“ ypatingą dėmesį skiria maisto saugai, todėl įmonės prioritetai: stabili, aukšta produktų kokybė, užtikrinta maisto sauga, sanitarijos ir higienos kultūra.

Svarbiausias įmonės ir jos kolektyvo tikslas, vertybė ir turtas – KOKYBĖ

MŪSŲ VIZIJA – puoselėjanti tradicijas ir inovatyvi Lietuvos įmonė, gaminanti aukščiausios kokybės bei išskirtinius konditerijos gaminius.

MŪSŲ TIKSLAS – gaminti ir tiekti saugius, įstatymus atitinkančius ir autentiškus nustatytos kokybės konditerijos gaminius, atitinkančius vartotojų lūkesčius bei būti patikimu verslo partneriu.
 
MŪSŲ PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:
 
 • Dirbti pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų įmonės veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, užtikrinti jų atitikimą.
 • Nuolat palaikyti kokybės vadybos sistemą pagal Maisto saugos sertifikavimo schemą, apimančią ISO 22000:2005, ISO TS 22002-1:2009 bei papildomus FSSC 22000 reikalavimus ir Visuotinio maisto saugos standarto BRC 8-os versijos reikalavimus.
 • Užtikrinti maisto saugą ir kokybę visoje maisto grandinėje  – nuo žaliavos priėmimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui. 
 • Nuolat tobulinti gamybos technologijas, gaminamus produktus bei teikiamas paslaugas.
 • Tobulinant ir kuriant naujus produktus, bendradarbiauti su mokslo institucijomis.
 • Stiprinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už maisto saugą, produktų kokybę ir savo darbą, atliekamą pagal pareigas bei kompetenciją.
 • Puoselėti ryšius su esamais ir būsimais įmonės klientais, atsakingai įvertinant specifinius užsienio rinkų ar atskirų klientų reikalavimus.
 • Įgyvendinti maisto saugos ir kokybės politiką bendradarbiaujant tik su patikimais tiekėjais.


UAB „RŪTA“ VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Skirti pakankamus išteklius įmonės veiklos tikslams, maisto saugos ir kokybės politikai įgyvendinti.
 • Sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui, skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų.
 • Palaikyti ir skatinti efektyvius tarpusavio santykius ir iniciatyvą tarp visų lygių įmonės darbuotojų.
 • Kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

 

Direktorius

Rolandas Pridotkas