Kokybės politika            

UAB „Rūta“ siekia, kad vartotoją pasiektų tik švieži, saugūs ir aukštos kokybės gaminiai. Įmonėje įdiegta maisto saugos ir kokybės vadybos sistema pagal tarptautinio standarto ISO 22000:2005 reikalavimus visoje maisto tvarkymo grandinėje (nuo žaliavų iki vartotojo). UAB „Rūta“ ypatingą dėmesį skiria maisto saugai, todėl įmonės prioritetai: stabili, aukšta produktų kokybė, užtikrinta maisto sauga, sanitarijos ir higienos kultūra.

Svarbiausias įmonės ir jos kolektyvo tikslas, vertybė ir turtas – KOKYBĖ.

MŪSŲ VIZIJA – puoselėjanti tradicijas ir sukauptą patirtį inovatyvi Lietuvos įmonė, siekianti gaminti aukščiausios kokybės bei išskirtinę konditerijos produkciją.

MŪSŲ TIKSLAS – gaminti ir tiekti saugius, kokybiškus konditerijos gaminius, atitinkančius vartotojų, klientų poreikius, lūkesčius, ir būti patikimu verslo partneriu.
 
SIEKIANT ŠIO TIKSLO, MŪSŲ PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:
 
 • dirbti pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su įmone ir jos vykdoma veikla, reikalavimus.
 • nuolat palaikyti ir gerinti vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio maisto saugos standarto ISO 22000 reikalavimus, didinti jos rezultatyvumą ir efektyvumą.
 • užtikrinti įmonės gaminamos produkcijos saugą ir kokybę visoje tiekimo grandinėje (nuo žaliavos priėmimo iki galutinio gaminio pateikimo vartotojui).
 • nuolat tobulinti gamybos technologijas, gaminamus produktus bei teikiamas paslaugas.
 • kelti visų lygių darbuotojų  kvalifikaciją tobulinant jų žinias ir įgūdžius.
 • puoselėti ryšius su esamais ir būsimais įmonės klientais įvertinant jų poreikius, lūkesčius bei atsakingai į juos reaguojant.
 • įgyvendinti maisto saugos ir kokybės politiką bendradarbiaujant su tiekėjais.


UAB „RŪTA“ VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • visus įmonės darbuotojus sutelkti maisto saugos ir kokybės politikai įgyvendinti, ją išaiškinti kitoms suinteresuotoms šalims (vartotojams, klientams, tiekėjams), į šios politikos vykdymą įtraukti ir verslo partnerius.
 • skirti pakankamus išteklius įmonės veiklos tikslams, maisto saugos ir kokybės politikai įgyvendinti.
 • sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui ir jų kvalifikacijos kėlimui.
 • siekti kiekvieno darbuotojo atsakomybės už maisto saugą, produktų kokybę ir savo darbą, atliekamą pagal pareigas bei kompetenciją.
 • palaikyti ir skatinti gerus tarpusavio santykius ir efektyvią sąveiką tarp visų lygių įmonės darbuotojų, skatinti darbuotojų iniciatyvą ir pasiūlymus.
 • užtikrinti maisto saugos ir kokybės politikos tinkamumą ir aktualumą, kasmet persvarstyti ją bei joje pateiktus tikslus, uždavinius.

Su įmonės maisto saugos ir kokybės politika yra supažindinami visi UAB „Rūta“ darbuotojai. Ji yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Visi UAB „Rūta“ darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų maisto saugos ir kokybės politikos nuostatas.

Direktorius

Arūnas Radzevičius