KŪRYBINIS KONKURSAS „PASVEIKINK MUZIEJŲ SU 10-UOJU GIMTADIENIU“

Kviečiame visus Šiaulių miesto moksleivius dalyvauti kūrybiniame konkurse „Pasveikink Šokolado muziejų su 10-uoju gimtadieniu“! Tegul fantazija ir Jūsų kūrybiškumas neturi ribų! O svarbiausia, kad net 3 dalyvių komandos laimės pakvietimą savo klasei  į Šokolado muziejų bei edukacinį užsiėmimą „Saldžioji laboratorija“!

 

KŪRYBINIO KONKURSO „PASVEIKINK MUZIEJŲ SU 10-UOJU GIMTADIENIU“ TAISYKLĖS:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso organizatorius: UAB „Rūta“, juridinio asmens kodas 144696375, buveinės adresas Tilžės g. 133, Šiauliai  (toliau – Organizatorius), organizuoja kūrybinį konkursą „Pasveikink Šokolado muziejų su 10 gimtadieniu“ (toliau – Konkursas), kuris yra vykdomas pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, vykdymo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

II. TIKSLAS

3. Konkurso tikslas – sudominti moksleivius šokolado ir saldainių fabriko „Rūta“ istorija, skatinti kūrybiškumą, komandinį darbą.

IV. DALYVIAI

4. Konkursas skirtas Šiaulių miesto 1-12 klasių moksleiviams.

Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes pagal amžių:

I grupė: pradinių klasių (1-4 kl.) klasių mokiniai;

II grupė: progimnazijų (5-8 kl.) mokiniai;

III grupė: gimnazijų (9–12 kl.) klasių mokiniai;

5. Konkurse gali dalyvauti visa klasė kaip viena komanda. Klasių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos nėra ribojamas. Viena klasė ar grupė gali siųsti tik vieną sveikinimą.

V. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

6. Konkurso laikotarpis: nuo 2022 m. balandžio 24 iki gegužės 20 d. (imtinai).

VI. DALYVAVIMO SĄLYGOS

7. Norėdami dalyvauti Konkurse, turite atsiųsti sveikinimą Šokolado muziejui el. paštu sokoladomuziejus@ruta.lt iki 2022-05-20 (imtinai).

8. Siunčiant sveikinimą būtina nurodyti mokymosi įstaigą, klasę, atstovo (mokytojo) kontaktinę informaciją (el. pašto adresą arba tel. numerį).

9. Visa surinkta informacija apie dalyvius yra naudojama tik Konkurso organizavimo tikslais ir neperduodama trečiosioms šalims.

10. Užsiregistravę dalyviai sutinka, kad informacija apie jų dalyvavimą ir pasiekimus būtų viešinama (tekstiniu ir vizualiniu formatu). UAB „Rūta“ tinklalapyje www.ruta.lt ir Facebook paskyroje viešai paskelbsime 3 labiausiai patikusių sveikinimų autorių klases ir apdovanosime apsilankymu Šokolado muziejuje ir edukaciniu užsiėmimu „Saldžioji laboratorija“. Su nugalėtojais bus susisiekiama individuliai ir susitariama dėl prizo atsiėmimo.

11. Konkurso dalyviai arba jo įstatyminiai atstovai, siųsdami sveikinimus patvirtina, jog sutinka perleisti autorines teises į kūrybinį darbą organizatoriui.

VII. UŽDUOTIS

12. Konkurso užduotis – sukurti sveikinimą 10-ojo Šokolado muziejaus gimtadienio proga.  Sveikinimas gali būti parengtas įvairia forma – piešiniai, video montažas, nuotraukų koliažas ir t.t.

VIII. UŽDUOTIES VERTINIMAS

13. Konkurso užduoties vertinimo kriterijai: originalumas, naujumas, klasės komandiškumas, pateikimas.

14. Konkurso užduotį vertina UAB „Rūta“ vertinimo komisija.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Prizas (Šokolado muziejaus lankymas ir edukacinis užsiėmimas „Saldžioji laboratorija“) į piniginį ekvivalentą nekeičiamas.

16. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles.

17. Telefonas pasiteirauti: + 370 41523212, +37061041050.