IN MEMORIAM Algirdui Gluodui

IN MEMORIAM Algirdui Gluodui
(1940 04 25 – 2020 08 01)

Š.m. rugpjūčio 1 dieną netikėtai anapilin iškeliavo ilgametis UAB „Rūta“ vadovas, politinis bei visuomenės veikėjas Algirdas Gluodas. 
Algirdas Gluodas gimė 1940 m. balandžio 25 d. Plokščių kaime, Šakių rajone. 1965 m. pradėjo dirbti Smalininkų žemės ūkio mechanizacijos technikume dėstytoju, nuo 1968 m. direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1974 m. iki 1992 m. Smalininkų tarybinio ūkio-technikumo, Smalininkų aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius. 1993 metais, UAB „Rūta“ atgavus įkūrėjo šeimos palikuonims, vadovavo įmonei iki pat 2014 metų pabaigos. Algirdas Gluodas vienas pirmųjų Lietuvoje sugebėjo atkurti šeimos verslą po sovietinės okupacijos metu įvykdytos turto nacionalizacijos. Ėmus vadovauti Algirdui Gluodui, iš sovietiniu laikotarpiu apleistos įmonės, UAB „Rūta“ tapo griežtai aukščiausių gamybos higienos normų besilaikančia įmone, išskirtinio skonio bei kokybės šokolado ir saldainių gamintoja. 
Vadovaujant Algirdui Gluodui sukurti lietuvišką tautinę savimonę žadinantys desertinių saldainių rinkiniai „Gintaro kelias“, „Lietuva“, „Čiurlionis“. UAB „Rūta“ gaminiais vaišinami svečiai LR Prezidentūroje, LR Seime, „Rūtos“ saldainių dėžutės ir šokoladai tapo lietuviškos dovanos etalonu užsienio svečiams. Algirdas Gluodas sukūrė viziją ir 2012 metais Šiauliuose atidarė vienintelį Lietuvoje šokolado muziejų su edukacine programa. Algirdo Gluodo iniciatyva, UAB „Rūta“ tapo pirmąja verslo įmone, ėmusia remti Lietuvos Valdovų rūmų atstatymą.
Algirdas Gluodas būrė draugėn veikti verslo, valdžios, meno ir švietimo  bendruomenes, ypač palaikė suteikdamas erdvės praktikai bei kūrybai mokinius ir jaunimą, tiek įmonės vardu, tiek asmeniškai rėmė įvairiausius kultūrinius bei sporto renginius, nelikdavo abejingas asmeninėms žmonių bėdoms. Laisvalaikiu puoselėjo mišką, mėgavosi anūkų draugija.
Algirdo Gluodo intelektinę bei mecenatinę aktyvią veiklą, tapusia sektinu pavyzdžiu Lietuvos visuomenėje, liudija gausybė padėkos raštų ir apdovanojimų.
2013 metais Santarvės fondo apdovanotas auksiniu Santarvės medaliu „pro augenda concordia“ už santarvės puoselėjimą.
2014 metais apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
2014 metais pagerbtas atminimo ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“.
2014 metais įteikta Chaimo Frenkelio nominacija už šimtametės pramonės tradicijų išlaikymą, už nacionalinio produkto ir tautinių vertybių puoselėjimą, už inovacijas versle ir mecenatinę veiklą.
2015 metais Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmų įteiktas padėkos ženklas.
2015 metais įteiktas šv. Kazimiero Ordino Lelijos garbės ženklas už socialiai atsakingo verslo vystymą, Šiaulių miesto ir Lietuvos garsinimą UAB Rūta produkcijos kokybe, paramą Lietuvos Valdovų Rūmų atkūrimui, Šiaulių miesto dvasinei kultūrai, Krikščioniškai pagarbių bendravimo santykių įdiegimą verslo ir viešojoje aplinkoje. 
2019 metais įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą.
2019 metais įteikta Prekybos Pramonės ir Amatų rūmų Lietuvoje bronzos „Darbo žvaigždė“. 

Anapilin išėjo neeilinė asmenybė, savo gyvenimu ir darbais nusipelniusi didžiausios pagarbos ir atminimo. 

Su giliu liūdesiu UAB „Rūta“ kolektyvas

Atsisveikinimas vyks Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos aktų salėje (Parko g. 4, Smalininkų k., Jurbarko r.) rugpjūčio 5 d. 10.00–20.00 val., rugpjūčio 6 d. 9.00–12.00 val.
Šv. Mišios už Algirdą Gluodą vyks Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčioje rugpjūčio 6 d. 10.30 val.  
Laidotuvės vyks Šiaulių miesto K. Donelaičio kapinių panteone rugpjūčio 6 d. 15 val.
Šeimos pageidavimu Algirdą Gluodą prašome pagerbti vienu gėlės žiedu ir mintimis. 

Rašyti komentarą
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Reikia kad šito teksto nerodytų