Piešinių konkursas „Saldi svajonių dovanėlė“

Kasmet kiekvienas vaikas svajoja apie pačią gražiausią, linksmiausią ir skaniausią Kalėdų dovaną. Juk Kalėdos neįsivaizduojamos be saldumynų, tiesa?

Todėl kviečiame visus vaikus dalyvauti piešinių konkurse „Saldi svajonių dovanėlė“! Tegul fantazija neturi ribų, tegul visi norai ir svajonės sugula ryškiausiomis spalvomis ant dovanėlės pakuotės! O svarbiausia, kad iš visų gautų piešinių saldainių fabrikas „Rūta” išrinks net 3 laimėtojus, kurie bus apdovanoti saldžiais „Meškiuko Rudnosiuko” prizais!

Piešinių konkurso „Saldi svajonių dovanėlė“ taisyklės:

 1. Piešinių konkurso organizatorius: UAB „Rūta“, juridinio asmens kodas 144696375, buveinės adresas Tilžės g. 133, Šiauliai  (toliau – Organizatorius), organizuoja piešinių konkursą „Saldi svajonių dovanėlė“ (toliau – Konkursas), kuris yra vykdomas pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).
 2. UAB „Rūta“ internetinėje svetainėje arba Facebook paskyroje rasite dviejų dovanėlių formas (išklotines) elektroniniame formate.
 3. Norėdami dalyvauti Konkurse, turite nuspalvinti/dekoruoti bent vieną iš atsisiųstų dovanėlių formų. (Piešinius saugoti iki konkurso pabaigos).
 4. Nuspalvinę/dekoravę dovanėlę (-es), nufotografuokite ją (jas) ir nuotrauką (-as) atsiųskite el. paštu brigita@ruta.lt iki 2018-01-31 (imtinai).
 5. Piešinių konkurso laikotarpis: nuo 2018-01-18 iki 2018-01-31 (imtinai).
 6. Konkurse gali dalyvauti visi mokyklinio amžiaus vaikai, atsisiuntę pasirinktinai vienos arba dviejų dovanėlių išklotines.
 7. 2018-02-05 UAB „Rūta“ tinklalapyje ir Facebook paskyroje paskelbsime 3 labiausiai patikusių dovanėlių autorius ir juos apdovanosime saldžiais „Meškiuko Rudnosiuko“ prizais.
 8. Atrinkti vaikų piešiniai gali būti naudojami UAB „Rūtos“ saldainių pakuotės dizaino kūrime. Konkurso dalyvis arba jo įstatyminis atstovas, siųsdamas piešinį (-ius) patvirtina, jog sutinka perleisti autoriaus turtines teises į piešinį Konkurso organizatoriui.
 9. Prizas (saldainių rinkinys) į piniginį ekvivalentą nekeičiamas.
 10. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti Konkurso taisykles.
 11. Telefonas pasiteirauti:  + 370 615 339 78 (darbo dienomis 8:00-17:00).