Pakuotės iš perdirbtos makulatūros konditeriniams gaminiams

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Pakuotės iš perdirbtos makulatūros konditeriniams gaminiams dizainas ir formos galimybių studija”  (Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-087), kuriam skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Inočekiai LT“.

Projekto pradžia – 2013 m. gegužės 27 d., pabaiga – 2013 m. lapkričio 27 d.

Projektui įgyvendinti skirtas 20 000,00 Lt inovacinis čekis.

Projekto metu:

  • parengti pakuotės iš perdirbtos makulatūros konditeriniams gaminiams dizainas ir galimybių studija;
  • pasitelkiant konkrečius konditerijos gaminius, ištirtos pakuotės sukūrimo iš perdirbtos makulatūros galimybės;
  • atsižvelgiant į tyrimų studijos rezultatus, pagaminti pakuočių projektai.