Profesinių įgūdžių gilinimas ir gamybos technologijų gerinimas

UAB „Rūta“ įvykdė Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą „Profesinių įgūdžių gilinimas ir gamybos technologijų gerinimas konditerijos srityje, naudojant užsienio šalių patirtį“

(Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0458)

Projekto trukmė –2010-07-01–2011-06-30.

Dotacijos gavėjas – UAB „Rūta“.

Projekto dalyviai: 12 UAB „Rūta“ darbuotojų ir 4 Kauno maisto pramonės mokyklos dėstytojai.

Projekto tikslai:

  • stiprinti ryšius, mažinti atotrūkį tarp verslo ir švietimo organizacijų (skatinant glaudesnį bendradarbiavimą, remiant profesinio mokymo programų bei praktikos kokybės gerinimą);
  • kelti specialistų kvalifikaciją (perimant užsienio partnerių patirtį, perduodant naujausias žinias ir taip atnaujinant įmonės darbuotojų bei švietimo įstaigų profesinio rengimo specialistų žinias, įgūdžius apie konditeriją);
  • keistis profesine patirtimi su užsienio specialistais ir įgytą patirtį pritaikyti Lietuvos organizacijose;
  • užmegzti naujus tarptautinius ryšius ir stiprinti jau esamus;
  • kelti specialistų konkurencingumą darbo rinkoje (Europass dokumentai didins patirties pripažinimą tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu);
  • suteikti specialistams galimybę stažuotis užsienyje;
  • išsiaiškinti, kokios gali būti Lietuvos įmonių veiklos tobulinimo galimybės.

Projekto partneriai: Kauno maisto pramonės mokykla (Lietuva), „Belcolade, a division of Puratos NV“ (Belgija), „Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG“ (Vokietija), Alain Ferdinand Patissier – Chocolatier (Prancūzija), „Aromco Limited“ (Didžioji Britanija), Rigas partikas ražotaju vidusskola (Latvija). Pas juos vyko projekto dalyvių 1 savaitės trukmės stažuotės.

Projekto finansavimas remiamas Europos Komisijos. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus (dotacijos gavėjo UAB „Rūta“) požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.