UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą

UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą (E! 3809 FACTORY SWEETS) „Kokybiškai naujos plaktinės masės glaistytų saldainių ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas“. Projektas buvo dalinai finansuojamas iš LR ŪM Inovacijų ir konkurencingumo didinimo programos ir vykdomas kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Подробнее

Страницы