Saldainių fabriko modernizavimo projektas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ saldainių fabriko modernizavimo projektas“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-01-04), kuriam skirtas iki 925 509 Lt finansavimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Lyderis LT“. Projekto pradžia – 2008 m. spalio 21 d., pabaiga – 2009 m. balandžio 20 d.

Projekto metu įsigytos ir įdiegtos dvi naujos technologinės linijos:

  • automatinė triufelių gamybos linija, kurios pagalba greičiau suformuojamas saldainis ir visas gamybos procesas vyksta daug našiau;
  • automatinė dražėravimo sistema, leidžianti pagaminti kokybiškesnius dražė gaminius.