Senojo saldainių fabriko pastato rekonstrukcija

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „UAB „Rūta“ senojo saldainių fabriko pastato rekonstrukcija ir pritaikymas turizmo reikmėms“ (Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-01-024), kuriam skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2009 m. liepos 1 d., pabaiga – 2012 m. birželio 30 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 3 605 716,00 Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos.

Projekto idėja – atlikti UAB „Rūta“ priklausančio statinio, kuris yra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašus, tvarkomuosius darbus, pritaikant objektą turizmui.

Rekonstruotame pastate įrengtas Šokolado muziejus, kuriame pristatoma beveik keturių tūkstančių metų šokolado istorija, galima sužinoti, kaip šokoladą gamino majai ir actekai, kaip šokoladas ir jo vartojimo tradicijos keitėsi bėgant amžiams. Muziejuje pristatomi pirmieji Lietuvos šokolado fabrikai bei saldainių fabriko „Rūta“ istorija. Pastate įrengtos demonstracinės šokoladinių saldainių gamybos patalpos, kur galima išmėginti savo jėgas gaminant šokoladinius skanėstus ir čia pat jų paragauti.

Rekonstruotose patalpose atidaryta kavinė ir firminė parduotuvė. Pastaroji įkurta patalpose, kuriose ji veikė ir tarpukariu.

Šis projektas 2012 m. pelnė konkursų „Inovacijų prizas“, „Europos burės 2012“ apdovanojimus ir apdovanotas LVPA diplomu „Atsakingas turizmo verslas".

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. (8 41) 522 045, el. p. info@ruta.lt, UAB „Rūta“, Tilžės g. 133, 76349 Šiauliai.