UAB „RŪTA“ darbuotojų įgūdžių vystymas bei tobulinimas

UAB „Rūta“ įvykdė projektą „Uždarosios akcinės bendrovės „RŪTA“ darbuotojų įgūdžių vystymas bei tobulinimas“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-349), kuriam skirtas finansavimas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Projekto pradžia – 2009 m. balandžio 1 d., pabaiga – 2010 m. sausio 31 d. 

Projekto tikslas – UAB „Rūta“ darbuotojų įgūdžių vystymas bei tobulinimas, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių.

Vykdant projektą, įgyvendintos 8 veiklos, kurių metu buvo organizuojami mokymai Lietuvoje ir Vakarų Europos valstybėse (Belgijoje, Danijoje, Prancūzijoje). UAB „Rūta" darbuotojai turėjo puikią galimybę patobulinti profesinę kvalifikaciją, žinias ir įgūdžius, susijusius su įmonėje atliekamu darbu, funkcijomis bei atsakomybe. 

Projekto rezultatas – pasitobulino trečdalis įmonės darbuotojų.