UAB „Rūta“ eksporto rinkų plėtra

UAB „Rūta“ vykdo projektą „UAB „Rūta“ eksporto rinkų plėtra“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2019 m. rugsėjo 4 d.

Projekto pabaiga – 2021 m. vasario 28 d.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 25 985,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – dalyvaujant tarptautinėse parodose siekti eksporto rinkų plėtros.

Projekto metu UAB "Rūta" pristatys savo gaminamą produkciją Vokietijoje, Prancūzijoje ir Latvijoje vykstančiose specializuotose maisto pramonės ir konditerijos parodose, siekdama išlaikyti, sustiprinti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose ir skverbtis į naujas.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. r.gilaitiene@ruta.lt