UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą

UAB „Rūta“ įvykdė EUREKA programos projektą (E! 3809 FACTORY SWEETS) „Kokybiškai naujos plaktinės masės glaistytų saldainių ir plaktinių įdarų technologijos sukūrimas“. Projektas buvo dalinai finansuojamas iš LR ŪM Inovacijų ir konkurencingumo didinimo programos ir vykdomas kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Visų partnerių dėka projekto vykdymo metu buvo pasiektas pagrindinis tikslas:

  • sukurta kokybiškai nauja plaktinės masės saldainių ir plaktinių įdarų gamybos technologija. Adaptavus naujai sukurtus įrengimų prototipus, numatyti tyrimai buvo atlikti tiksliau, našiau ir kokybiškiau;
  • sukurtas funkcinis maistas, praturtintas biologiškai veikliųjų medžiagų ingredientais, turintis tradicinę, bet kartu ir naują cheminę sudėtį. Atrinkti ir nustatyti konkretūs antioksidantai ir biologiškai aktyvios medžiagos bei jų kiekiai, atlikti patvarumo oksidacijai tyrimai;
  • ištirtos naujo produkto rinkos Estijoje ir Latvijoje. Paskleista informacija apie kuriamą funkcinį maistą, jo naudą ir sulaukta pirkėjų susidomėjimo.