UAB „Rūta“ naujų ir esamų užsienio rinkų plėtra

UAB „Rūta“ vykdo projektą „UAB „Rūta“ naujų ir esamų užsienio rinkų plėtra“, kuriam skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pradžia – 2016 m. gruodžio 21 d.

Projekto pabaiga – 2018 m. rugsėjo 8 d.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 32 300,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – didinti įmonės vardo žinomumą užsienyje bei siekti esamų ir naujų užsienio rinkų išplėtimo.

Projekto metu UAB "Rūta" pristatys savo gaminamą produkciją Vokietijoje, Olandijoje ir Latvijoje vykstančiose specializuotose maisto pramonės ir konditerijos parodose, siekdama išlaikyti, sustiprinti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose ir skverbtis į naujas.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Rūtą Gilaitienę, tel. 8 41 522045, el.p. inovacijos@ruta.lt